Loading color scheme

La nostra història

Un 17 de març de 1851, Maria Rosa Molas i Vallvé, a proposta de l’ajuntament, funda una escola pública al carrer Moncada, núm. 22. Fou anterior al naixement de la Congregació de les Germanes de la Consolació, a l’any 1857.

Aquesta escola pública de xiquetes ocupava un edifici, propietat de l’ajuntament, conegut amb el nom de Casa d’ Ensenyança , en el rovell de l’ou de la ciutat.
El dia 1 de febrer de 1870, Maria Rosa inaugura el Col·legi privat al carrer Moncada, núm. 13. M. Maria Rosa va disposar tot lo necessari per a la instal·lació d’un internat annex, que va acollir durant aquells anys un bon nombre d’alumnes de les millors famílies de Tortosa. Aquest col·legi privat estigué ubicat a partir de l’any 1880 en els carrers del Carme, núm. 3, Zuda, núm. 1 i Dengre.

El 20 de juny de 1886 la Congregació va adquirir la casa del carrer de La Rosa, núm. 12, amb una extensió de 279 m2, que constava de planta aixa i quatre pisos.
L’any 1929 s’instal·len les classes gratuïtes de la Fundació de “L’Excel·lentíssima Sra. Dolores de Córdoba”, llogant per a aquestes classes la casa contigua anomenada de “els capellans”, on també es va ubicar el menjador dels pobres.

A l’abril de 1936 les germanes van haver de deixar l’hàbit religiós i vestir de seglars per poder continuar donant les classes i el mes de juliol els confiscaren el col·legi.

El 13 de gener de 1939, les germanes tornen al col·legi que van haver de restaurar. El 15 de setembre es tornà a recuperar l’activitat docent a l’escola.

L’11 d’abril de 1941 es va col·locar la primera pedra en el solar destinat al nou col·legi. A l’acte assistí D. Fèlix Bilbao, Bisbe de la diòcesi, cabildo i autoritats.

A finals d’abril de 1944 es va rebre la notícia que Regiones Devastadas s’encarregava d’acabar la construcció del col·legi, que tot i havent-se començat el 17 d’abril de 1941, les obres estaven paralitzades per falta de recursos materials.

Es van prendre les obres amb interès i el 3 de maig de 1945 l’arquitecte, D. Santiago Sanguinetis, per mitjà d’escriptura signada, lliurava a les germanes l’edifici del col·legi totalment construït.

A mitjans de desembre de 1973, es procedeix a la signatura de les escriptures de compra d’una zona esportiva i pinar, situades darrera del seminari; són un espai complementari al col·legi.
El 10 de maig de 1945 es beneeix el nou col·legi ubicat al carrer Argentina, núm. 32 – 34. Ho beneí D. Manuel Moll i Salord, bisbe de Tortosa.

Aquest col·legi sempre ha estat mirat per la Congregació amb una estima especial per ser continuador fidel del que M. Maria Rosa Molas obrí al carrer Moncada el 1870 i de l’escola oficial que va regentar des del 19 de març de 1851, en el mateix carrer.

El Centre té autoritzades les següents Etapes Educatives:

  • Educació Infantil 1er Cicle (Llar d’Infants) (27 – 11 – 2001)
  • Educació Infantil 2n Cicle (07 – 11 – 1973)
  • Educació Primària (29 – 09 – 1949)
  • Educació Secundària Obligatòria (30 – 06 – 1996)
  • Formació Professional de la branca sanitària (21-11-1980). Com a Cicles Formatius de Grau Mitjà (16-05-1997); actualment s’imparteix el Cicle de “Cures Auxiliars d’Infermeria”.