Loading color scheme

Identitat

Per tal de donar resposta al dret bàsic que tota persona té a l’educació, els Col·legis de la Consolació, inserits en la missió evangelitzadora de l’Església, proposem una alternativa educativa inspirada en l’Evangeli.

És per això que el Caràcter Propi dels Col·legis de les Germanes de Nostra Senyora de la Consolació ens identifica davant la societat com a col·legis catòlics, que desenvolupen una tasca humanitzadora i evangelitzadora, atenent les orientacions de l’Església, els principis pedagògics i l’estil educatiu de Santa Maria Rosa Molas i Vallvé, la nostra fundadora.

  • Oferim a les famílies una educació que es fonamenta en els valors cristians de la bondat, la senzillesa, l’alegria, la valoració de tot allò que és  positiu i de la gratuïtat.
  • Entenem l’educació com un procés que educa persones i que cerca el creixement total.
  • Els nostres recursos, programes i serveis cerquen alhora l’equilibri físic i psíquic dels nostres alumnes.
  • Conscients de la dimensió ètica i religiosa de la cultura i del seu valor, ens esforcem per ajudar els alumnes a apreciar els valors morals i a que donen la seva adhesió personal.
  • Així eduquem en el respecte a la vida, a la justícia, a la solidaritat i a la fraternitat que ens duu al compromís per la veritat, l’esforç per la pau i al rebuig de tota violència, el esperit de servei, l’acollida i l’atenció al més necessitat.
  • Mitjançant la transmissió de la cultura i el treball sistemàtic i coherent preparem els alumnes per autodeterminar-se en la vida i actuar amb creativitat i responsabilitat.
  • Pretenem educar en la llibertat responsable que ajuda els alumnes a prendre decisions amb esperit crític.

En definitiva, volem com a col·legis catòlics, viure la consecució dels objectius que proposem, amb una visió coherent del món present que ens implica, a través de l’educació, en l’anunci explícit de Jesús de Natzaret.