6th English Week

Once again, our school is keen on learning about other English speaking countries. On this occasion, wechose the United States of America
and Canada.We will be dealing with their mostimportant cultural values: language,music, writers, history, sights, etc.
We are sure everybody will enjoy it!

Una vegada més, la nostra escola té moltes ganes de conèixer altres països de parla anglesa. En aquesta ocasió, hem escollit els Estats Units d’Amèrica i Canadà.
Tractarem els seus valors culturals més rellevants: llengua, música, escriptors, història, monuments, etc.
Estem segurs que tothom en gaudirà molt!

 

Tríptic English Week 18-19