RRI

 

 

El Reglament de Règim Intern és el document on estan recollits els drets i deures de tots els membres de la Comunitat Educativa, així com, les normes de convivència del centre.