Robòtica a Infantil

Aquest any, els alumnes del segon cicle d’educació infantil, dintre del projecte Axioma, han començat a utilitzar la robòtica, com a recurs metodològic, per desenvolupar l’estructuració del pensament lògic i computacional. Aquest recurs permet treballar continguts curriculars a partir del joc i l’experimentació.

El mestre/a és l’encarregat de plantejar un repte i l’alumne ha de pensar quin procediment seguirà per arribar a la resposta, per tant, ha de planificar quines ordres donarà al robot per tal que arribi a l’objecte desitjat. Aquest robot, executarà les odres, per tal de comprovar si són correctes o si cal plantejar-ne de noves. D’aquesta manera, s’està treballant l’orientació espacial, la lateralitat, el pensament lògic, la programació…