Projecte educatiu

 

El nostre Projecte Educatiu recull la Nostra identitat i posa de manifest la manera que tenim d’ entendre l’Educació.