Orientació

 

El Departament d’orientació del nostre centre compta amb tota una programació específica, els objectius de la qual fan referència a quatre grans blocs:

  1. Pla d’Atenció a la Diversitat: pretén col•laborar amb els tutors i mestres d’aquells alumnes que presenten més dificultats educatives.
  2.  Pla d’Atenció Tutorial: contempla les diferents activitats i accions dutes a terme amb alumnes, mestres i famílies, per tal d’afavorir el creixement integral dels nostres fillets.
  3.  Pla d’Orientació Acadèmica i Professional: pretén orientar als nostres alumnes en les diferents etapes del seu procés d’ensenyament, oferint als alumnes de quart d’ESO una matèria complementària per acompanyar-los en el procés de presa de decisions.
  4.  Pla d’atenció a les famílies: entenem que l’educació és una tasca compartida i per això és important que tant des de les famílies com des de l’escola assumim la part de responsabilitat que ens pertoca i que ho fem de manera coordinada 

 

 

Enllaços interessants sobre Orientació Acadèmica i Professional

 

 

 

Enllaços interessants en Orientació a les famílies

Orienta’t és un servei d’ajuda i orientació en salut per a pares, mares, infants i joves promogut per la Fundació Orienta. Una entitat que des de 1974 es dedica a l’atenció, promoció i prevenció de la salut mental dels infants, els adolescents i les famílies així com del creixement d’infants i joves.

 

És un espai creat per posar a l’abast de les famílies, eines que puguin facilitar la participació en la vida escolar dels vostres fills.. En aquest web trobareu elements que us ajudaran a orientar i donar suport als vostres infants en les diferents etapes educatives