EDUCACIÓ INFANTIL

El 2n Cicle d’Ed. Infantil consta de tres cursos. Els alumnes tenen entre els 3 i els 6 anys. És una continuïtat del primer cicle; als alumnes que ja han assistit a la nostra llar s’hi sumen els d’altres llars i aquells que venen de casa que s’incorporen per primera vegada a un centre educatiu. En aquests anys hi ha una estreta relació amb la família.

Com a escola activa que som, cada nen del cicle pot desenvolupar les seves capacitats a partir de la manipulació i l’experimentació, construint els seus propis aprenentatges, tot i respectant la diversitat de ritmes personals.Estableixen connexions entre els coneixements previs i els nous aprenentatges. Es treballa  mitjançant una metodologia adequada, amb activitats que permeten el descobriment, que contribueix a l’adquisició d’autonomia i l’elaboració d’una imatge positiva de si mateix.

 Estan en contacte amb els elements de l’entorn, altres xiquets i xiquetes, adults i d’aquesta manera amplien el seu contacte social que fins ara havia estat la família i, així, enriqueixen el seu llenguatge i van adquirint el domini del seu cos i les primeres habilitats socials.

La interacció entre els nens, les activitats desenvolupades, el joc i l’aprenentatge per descobriment, fan que els alumnes desenvolupin les següents capacitats : llenguatge, coneixement del medi,  adquisició d’hàbits bàsics per a l’autonomia, elaboració d’una imatge positiva de si mateix i inici al sentiment religiós.

En un ambient feliç van desenvolupant la seva personalitat, que els diferenciarà dels altres i els permet desenvolupar-se i assolir hàbits d’autonomia.

Durant el curs, realitzem projectes conjunts en els que aprenem a partir dels nostres dubtes, investiguem per resoldre, verbalitzem per compartir coneixements, debatem per consensuar i  exposem per mostrar els nostres resultats.

A més a més, entre projectes realitzem setmanes de tallers i activitats d’experimentació.

També fem la setmana cultural els dies previs a Sant Jordi amb activitats de poesies, endevinalles, tirallongues i refranys amb  premis i reconeixements a l’Auditori.

Finalment, destacar el nostre hort escolar com a projecte d’aprenentatge, així com la importància que donem a l’aprenentatge vivencial de la llengua anglesa incorporant-la a les rutines diàries, projectes i psicomotricitat, garantit 5h setmanals.

 

SORTIDES MÉS RELLEVANTS.

Totes les sortides estan reflectides en el Pla Anual i pensades segons els projectes.
Fem sortides que sorgeixen espontàniament segons els projectes, anem al teatre, a la biblioteca municipal, a les pastisseries a veure les mones de Pasqua, a veure el parc a la tardor, a la catedral el dia de la baixada de la Cinta, la sortida recreativa-cultural de final de curs i les Olimpíades de Benicarló en les que participen els alumnes de P-4 i P-5.