CICLES FORMATIUS

CURES AUXILIARS D’INFERMERIA (CFGM)

Durada del Cicle Formatiu:  

1 Curs escolar  (1.400 hores) amb horari intensiu pel matí

 • Formació en el centre educatiu:  990 hores
 • Formació en centres de treball:  410 hores

 Competència general

És competència general d’aquest tècnic proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn: com a membre d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària, sota la dependència del diplomat d’infermeria o si escau, i també, com a membre d’un equip de salut en l’assistència derivada de la pràctica de l’exercici liberal, sota la supervisió corresponent.

Què estudiaràs?
 

 Crèdit   1: Operacions administratives i documentació sanitària.

 Crèdit   2: L’ésser humà davant la malaltia.

 Crèdit   3: Benestar del pacient: necessitats d’higiene, repòs i moviment.

 Crèdit   4: Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà.

 Crèdit   5: Primers auxilis.

 Crèdit   6: Higiene del medi hospitalari i neteja del material.

 Crèdit   7: Recolzament psicològic del pacient/client.

 Crèdit   8: Educació per a la salut.

 Crèdit   9: Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica.

 Crèdit 10: Relacions en l’equip de treball.

 Crèdit 11: Formació i orientació laboral.

 Crèdit 12: Formació en centres de treball.

 Crèdit 13: Síntesi.

Com s’hi pot accedir?

 •   Títol de graduat en ESO
 •   FPI o equivalent
 •   Batxillerat
 •   Mitjançant una prova d’accés (cal tenir 17 anys)
 •   Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

Quines sortides tindràs?

 Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

 • Al batxillerat
 • A un Cicle Formatiu de Grau Superior (cal superar la proba d’accés)
 • Al món laboral

Els principals subsectors en els que pot desenvolupar la seva activitat són:

 • Atenció primària i comunitària: atenció domiciliaria, promoció de la salut, salut bucodental, consultes i centres geriàtrics.
 • Atenció especialitzada: consultes, hospitalització, urgències, sales de parts, pediatria, unitats de cures especials, quiròfans, centrals d’esterilització, salut mental i geriatria.
 • Altres: centres sanitaris, departaments d’afers socials de ministeris, comunitats autònomes, ajuntaments i centres de balneoteràpia.