5th English Week

Once again, our school is open to learn about another English speaking country. Following our tradition, this time is Ireland.

We are dealing with Gaelic culture: language, music, writers, history, etc. Students approach in many ways to Irish life and we are sure they will be delighted.

 

Una vegada més, la nostra escola està oberta a conèixer un altre país de parla anglesa. Seguint la nostra tradició, aquesta vegada és Irlanda.

Tractarem la cultura gaèlica: llengua, música, escriptors, història, etc. Els estudiants s’aproparan de moltes maneres a la vida irlandesa i estem segurs que estaran encantats.

Tríptic English Week 17-18