Pla de pastoral

CURS 2016-17

TRET CARISMÀTIC

Intensa experiència de Déu.

OBJECTIUS DEL TRET CARISMÀTIC

  1. Obrir-nos a l’escolta i diàleg amb Déu.
  2. Descobrir Déu en la vida i disposar-nos a la trobada amb Ell en l’oració.
  3. Acollir l’experiència del Consol de Déu en la nostra vida que ens porta a ser consolació per als altres.
  4. Valorar la importància de l’experiència de Déu en la vida de Maria Rosa Molas com a fonament de la seva missió consoladora.

 

LEMA

¡STOP! VIU L’EXPERIÈNCIA

MARC DOCTRINAL: Mt 6, 6-13 

En canvi, tu, quan preguis, entra a la cambra més retirada, tanca-t’hi amb pany i clau i prega al teu Pare, present en els llocs més amagats, i el teu Pare, que veu el que és amagat, t’ho recompensarà.

»Quan pregueu, no parleu per parlar, com fan els pagans: es pensen que amb la seva xerrameca es faran escoltar. No sigueu, doncs, com ells, que bé sap el vostre Pare de què teniu necessitat abans que li ho demaneu.

»Vosaltres, pregueu així:

Pare nostre del cel, santifica el teu nom, vingui el teu Regne, que es faci la teva voluntat aquí a la terra com es fa en el cel.

Dóna’ns avui el nostre pa de cada dia; perdona les nostres ofenses, així com nosaltres perdonem els qui ens ofenen; no permetis que caiguem en la temptació, i allibera’ns del mal.