EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CICLE INICIAL

El Cicle Inicial és la porta de l’Educació Primària; els alumnes es desenvolupen en tots els aspectes, tant cognitiu, psicomotor, personal, social i moral.
En aquest cicle aprenen a llegir i escriure, descobreixen el món matemàtic aplicat a  la vida quotidiana, a descriure les seves experiències i parlar del que pensen i senten.
S’inicien en el treball cooperatiu, opció d’aprenentatge de centre, treballant amb estructures cooperatives van assolint els objectius d’una manera diferent i innovadora.
Consolidem els hàbits que han treballat a l’Educació  Infantil i els ajudem a gestionar les seves emocions que, juntament amb els valors que es viuen al centre, seguint l’exemple de Santa Maria Rosa Molas, aprenen a respectar les normes de convivència i esdevenir així persones responsables, autònomes i integrades socialment.
Així, el Cicle Inicial es converteix en el primer esglaó d’una etapa en la que l’objectiu és la seva formació integral; etapa en la que eduquem la intel·ligència, les emocions, la personalitat, les habilitats socials… mitjançant les competències: comunicatives, metodològiques, personals, de conviure i habitar el món.

CICLE MITJA 

El Cicle Mitjà significa un pas molt important per als nostres alumnes. És un cicle ple de canvis, novetats i exigències on creixeran en autonomia i responsabilitat i els permetrà afrontar competentment les properes etapes educatives. El cicle Mitjà és, per tant, un fonament que marcarà l’evolució dels propers cursos.
Com a metodologia de treball, el treball cooperatiu ens ajuda a cohesionar els grups i a potenciar els diferents ritmes d’aprenentatge. Els ajuda també a cultivar els valors que pretenem que arrelin en el seu creixement íntegre com a persones (solidaritat, respecte, tolerància, esforç…). A tot això hi contribueixen les convivències d’inici de curs i les tutories personalitzades i adaptades al seu creixement, així com les sortides culturals i recreatives.

CICLE SUPERIOR

El Cicle Superior és l’etapa de la consolidació dels alumnes i les alumnes a Primària. Durant aquests dos cursos es fa palesa la millora que mostren pel que fa a l’autonomia, tant en el treball i l’estudi, com en l’organització del seu temps i dels seus recursos. Els nois i les noies tenen l’oportunitat, al llarg d’aquest cicle, de posar en pràctica les competències que han anat adquirint al llarg de tota la Primària.
No ens oblidem dels valors propis de la nostra congregació, que treballem al llarg del Cicle Superior des de les tutories setmanals, amb les convivències entre els dos cursos, amb sortides o amb les colònies que realitzem al Casal de Pau d’Arbúcies.
Es mostren molt segurs i segures i cada cop més hàbils amb l’aprenentatge cooperatiu, ja que poden aplicar els recursos que van adquirint curs darrera curs per a la resolució d’activitats en equips de treball.
Treballem estretament amb el professorat d’ESO, per facilitar la transició entre les dues etapes, i al costat de les famílies que, mitjançant reunions i entrevistes, estan sempre al dia de l’evolució dels seus fills i filles.